GO To GLOBAL BUSINESS !
European Union Open

Budujemy Twoją obecność na globalnym rynku: "GO To GLOBAL BUSINESS !"

Globalny Portal Autoryzacyjny ( Autoryzacja firm, ofert, rachynek escrow, gwarancja transakcji )

-Baza godnych zaufania ofert i użytkowników z całego świata.
-Potwierdzenie wiarygodności Twojej oraz przyszłych, potencjalnych partnerów biznesowych.
-Weryfikacja ofert pod względem autentyczności i kompletności zawartych informacji.
-Zwiększenie zaufania kontrahentów dla Twojej firmy i oferowanych produktów.
-Wzrost przewagi konkurencyjnej, podniesienie prestiżu zweryfikowanych lub autoryzowanych informacji, wyróżnienie i pozycjonowanie ich na tle innych przedsiębiorców oraz ofert.
-Eliminacja ryzyka przy procedowaniu czy zawieraniu transakcji na odległość.

Globalny Portal Biznes Marketingu ( Autoryzowane firm i stałe oferty, opinie, wydarzenia, komentarze, globalna reklama, geolokalizacja, Ogłoszenia, filmy, aukcje, oferty zakupu i sprzedaży, prezentacja firm i produktów)

.: Baza godnych zaufania ofert i użytkowników z całego świata., geolokacja, adresy telefony, prezentacje
.: Potwierdzenie wiarygodności Twojej oraz przyszłych, potencjalnych partnerów biznesowych.
.: Weryfikacja ofert pod względem autentyczności i kompletności zawartych informacji.
.: Zwiększenie zaufania kontrahentów dla Twojej firmy i oferowanych produktów.
.: Wzrost przewagi konkurencyjnej, podniesienie prestiżu zweryfikowanych lub autoryzowanych informacji, wyróżnienie i pozycjonowanie ich na tle innych przedsiębiorców oraz ofert.
.: Escrow Payments - Eliminacja ryzyka przy procedowaniu czy zawieraniu transakcji na odległość, Promowanie produktów Made in EU

Glob Agency Services ( Usługi IT w zakresie obsługi Platformy EUopen, oraz kompeksowych realizacji wdrożeniowych E-Commerce i środowiska IT )

.: Wytwarzanie, udostępnianie i integrowanie narzędzi do obsługi globalnego biznesu w zakresie e-handlu, oraz wspomaganie w realizacji i przystosowaniu indywidualnych modeli biznesowych dla firm.
.: Kompleksowe wdrażanie zintegrowanych E-commerce, usług w zakresie globalnego e-handlu, oraz wsparcie w zakresie oprawy graficznej, przystosowań językowych, identyfikacji i promocji firm, oraz prezentacji i autoryzacji oferowanych produktów.

Obsługujemy kompleksowo projekty w zakresie IT w następujących kategoriach:
.: Wdrażanie E-Commerce na silniku Magento & Presta Shop, w zakresie B2B ( hurtowy ) globalny, lokalny
.: Integracje E-commerce z ECommerce z Aukcjami ERP, przesyłki, płatności, magazyn, itp.
.: SAP Business One -Analizy, wdrożenia, SAP Business One dla SAP Hana, Hosting itp
.: SAP Business One integracje, Hosting - Integracje SAP Business One, - ( E-commerce, Banki, Serwisy Aukcyjne
.: Architektura i środowisko IT Uruchamianie środowiska sprzętowego, serwery światłowody, serwis urządzeń i stała opieka.
.: Finansowanie, - Leasing, - Kredyty dla firm i osób fizycznych, - Dotacje Unijne ( wnioski o dotacje, obsługa dotacji.
.: Marketing, Kampanie marketingowe, reklama, indywidualna, globalna i lokalna, SEO, bazy danych itp.
.: Studio graficzne -Identyfikacja firmy, - Prezentacja produktów, - Projektowanie graficzne stron www, - Materiały reklamowe.

Globalny Portal Partnerski (w przygotowaniu) Wdrażanie Globalnego programu na rynku lokalnym (kontynent / Kraj / Region), Certyfikaty, emblematy, umowy partnerskie, Atrakcyjne Systemy prowizyjne, nagradzanie osiągnięć i skuteczności.

-Dla Partnerów biznesowych współpracujących z EUopen oraz użytkowników Wielokanałowej Platformy Handlowej posiadających pakiet GOLD jako narzędzie prowadzenia własnego biznesu.
-Zarządzanie modułami zintegrowanymi z platformą: wiadomości, zadania, zamówienia, kalendarz, raporty, projekty, aktualności, statystyki, narzędzia biznesowe, kampanie reklamowe…
-Integracja i zarządzanie istniejącymi serwisami używanymi przez partnera np.: (Amazon, E-bay, Allegro, inne…), jak również posiadanych systemów ERP, programów księgowych, magazynowych itp.


Glob Agency
Dotacje Unijne - Finansowanie, Kredyty, Leasingi

Dotacje Unijne 2014 - 2020 ( Wnioski, biznes plany, realizacje, obsługa dotacji )

Ruszają Fundusze Unijne dla firm z RPO WP 2014-2020. Ogłoszono pierwsze konkursy.

165 mln złotych to łączna pula środków unijnych przeznaczonych na dotacje w ogłoszonych aktualnie przez Agencję Rozwoju Pomorza (ARP) dwóch konkursach. Zyskają mikro, małe i średnie firmy, które mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów inwestycyjnych w poddziałaniu 2.2.1 „Inwestycje Profilowane - wsparcie dotacyjne”. Środki przeznaczone na konkurs to prawie 64 mln złotych, a wnioski o dotacje można składać już od 1 lutego 2016. Dotacje na aktywność badawczo-rozwojową będą dostępne w poddziałaniu 1.1.1 „Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne”. Kwota przeznaczona na ten cel to ponad 101 mln złotych, od 4 maja przyjmowane będą wnioski. Warto wiedzieć, że okres programowania 2014-2020 to bez wątpienia ostatnie rozdanie funduszy europejskich z tak dużym budżetem dla Polski.

Co, Ile, dla Kogo
ARP pełni rolę Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu dotacji unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (RPO WP). Co to oznacza? ARP będzie ogłaszała konkursy, weryfikowała złożone projekty, a także wypłacała przyznane dotacje w następujących działaniach: Poddziałanie 1.1.1 ”Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne”, Działanie 1.2 „Transfer wiedzy do gospodarki” oraz Poddziałanie 2.2.1 „Inwestycje Profilowane – wsparcie dotacyjne”. Pierwsze dwa skierowane są do przedsiębiorstw, które utworzyły partnerstwa oraz jednostek naukowych i szkół wyższych. Trzecie dedykowane jest wyłącznie mikro, małym i średnim firmom. Łączna pula środków do pozyskania w ramach konkursów ogłaszanych za pośrednictwem ARP w latach 2014-2020 wynosi prawie 150 mln EUR.

„Inwestycje Profilowane – wsparcie dotacyjne” – konkurs jest szansą dla MSP, pozwala zwiększyć zdolność firm do rozwijania produktów i usług głównie poprzez zastosowanie innowacji. Finansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne, w tym m.in. zmiana procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług, zakup maszyn i sprzętu czy rozbudowa zaplecza – umożliwiające istotne poszerzenie rynków zbytu, palety oferowanych produktów lub usług bądź znaczącą poprawę ich jakości. Wsparcie finansowe będzie ukierunkowane także na przedsięwzięcia służące poprawie efektywności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wspierane będą również inwestycje i rozwiązania organizacyjne (w tym wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego) służące redukcji wodo-, surowco-, materiało- transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych, m.in. dzięki zastosowaniu ekoinnowacji i wykorzystaniu nowych źródeł energii. Na dotacje dla MSP przeznaczono ponad 40 mln EUR.

W ramach poddziałania ”Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne” - duże firmy w ewentualnych partnerstwach z innymi firmami, z jednostkami naukowymi, z IOB czy organizacjami pozarządowymi będą mogły otrzymać środki UE na działania związane z budową, przebudową, modernizacją infrastruktury jednostek sfery badawczo-rozwojowej na potrzeby wspólnych projektów wdrożeniowych przez innowacyjne firmy, a także na działania związane z budową czy modernizacją laboratoriów badawczo – rozwojowych z towarzyszącą im infrastrukturą. Środki przeznaczone na ten cel to ponad 83 mln EUR.

„Transfer wiedzy do gospodarki” jest działaniem kierowanym do jednostek naukowych i szkół wyższych działających w partnerstwie z firmami, które przeznaczą środki UE na projekty prowadzące do zwiększenia urynkowienia działalności badawczo–rozwojowej, a w następstwie na skuteczne prowadzenie procesów komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych. Na ten cel przeznaczono prawie 21 mln EUR.

Gdzie znaleźć informacje

.: Niebawem rusza kolejna pula dotacji. Masz pomysł na firmę? A może chcesz usprawnić działanie już działającej?
.: Dobre pomysły to szansa na uzyskanie pomocy w ich realizowaniu.
.: Pomożemy Ci przygotować wszelką potrzebną dokumentację i przebrnąć przez niezbędne formalności.

.: Zasady pozyskania dotacji UE 2014-2020 :.
.: Wiele firm, instytucji posiada już bardzo duże doświadczenie w realizacji projektów UE. Czy taka wiedza ułatwia start po kolejne dotacje?
.: A może znajomość starych zasad okaże się niewystarczająca w skutecznym aplikowaniu o nowe fundusze?
.: Nowa dokumentacja, nowe procedury, inne zasady aplikowania i rozliczania projektów oraz nowe spojrzenie na kwalifikowalność wydatków, to tylko niektóre ze zmian, jakie czekają beneficjentów.
• Proponujemy doradztwo ( przeprowadzone przez ekspertów z wieloletnim doświadczeniem) w wyborze najodpowiedniejszego programu dla realizacji zamierzonego działania rozwoju firmy.
• Przygotowanie kompletnego wniosku, zgodnie z wybranym programem oraz zamierzonych i wyznaczonych cellów biznesowych
• Kompleksową realizację, bądź pomoć w realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia
• Rozliczanie, bądź pomoc w rozliczaniu uzyskanej dotacji.

Kredyty dla firm, działalności gospodarczych i osób fizycznych. ( Kredyty obrotowe, inwestycyjne, hipoteczne, inne celowe )

.: Potrzebujesz kredytu na rozwój? Chcesz wreszcie zamieszkać "na swoim"?
.: A może masz doskonały pomysł na zarobienie pieniędzy, ale nie masz środków na jego realizację?
.: Pomożemy Ci uzyskać kredyt na korzystnych warunkach.

.: Kredyt obrotowy - Najważniejsze korzyści: - Kredyt obrotowy to rozwiązanie dla firm aktywnie działających na rynku, którym potrzebne są środki aby zachować bieżącą płynność finansową.
.: Pomoc w finansowaniu bieżącej działalności - Regulowanie bieżących zobowiązań i nagłe wydatki nie muszą być problemem. Środki z kredytu obrotowego w rachunku kredytowym możesz przeznaczyć na dowolny cel zapewniając swojej Firmie płynność finansową.
.: Długi okres kredytowania - Kredyt obrotowy uzyskasz nawet na 3 lata. Kredyt może być wielokrotnie spłacany i ponownie uruchamiany.
.: Elastyczne warunki - Pieniądze trafią do Twojej Firmy jednorazowo lub w transzach, ustalasz z nami również sposób spłaty kredytu
.: Szybkie tempo - Potrzebujesz szybkiego wsparcia? Decyzję o przyznaniu kredytu otrzymasz sprawnie.

.: Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym - Dla tych, którzy dbają o płynność finansową - to doskonałe rozwiązanie dla firm aktywnie działających na rynku, którym potrzebne są środki na realizowanie bieżących zobowiązań. Już nie musisz się martwić o to, czy do zapłacenia faktur wystarczą środki własne.
.: Wielość zastosowań - Z kredytu może być finansowana bieżąca działalność gospodarcza Kredytobiorcy, zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, płatność z tytułu akredytywy.
.: Wybór waluty- Kredyt obrotowy może być udzielony w złotych albo jednej z popularnych walut obcych – dolarach amerykańskich, euro, frankach szwajcarskich lub funtach brytyjskich.
.: Pieniądze do wielokrotnego wykorzystania - Standardowy okres kredytowania to 12 miesięcy. Istnieje możliwość przedłużenia tego okresu do 3 lat. Kredyt może mieć charakter kredytu rewolwingowego, wówczas może być wielokrotnie spłacany i ponownie uruchamiany do wysokości ustalonego limitu.

.: Kredyt w rachunku bieżącym :.
• Wygodny limit kredytowy w koncie firmowym pomoże Ci finansować bieżące, nieprzewidziane wydatki.
• na dowolny cel związany z bieżącą działalnością
• możliwość wielokrotnej spłaty i ponownego uruchamiania w okresie kredytowania do wysokości ustalonego limitu
• dostępny w PLN, USD, EUR, CHF lub GBP
• minimum formalności

.: Inne rodzaje finansowania :.
• Kredyt Biznes Hipoteka - Długoterminowy kredyt, który pozwoli Ci sfinansować dalekosiężne plany, na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością do 2 mln PLN (kwota nie może być wyższa niż 65% wartości nieruchomości określonej w wycenie - 50% w przypadku gruntów ornych -jeśli kredytobiorca nie prowadzi działalności rolniczej), minimum formalności bez konieczności przedstawiania faktur rozliczeniowych
• Modernizacyjne, równiez w zakresie technologii Fotowoltaicznych
• Faktoring, Leasing dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta
• Finansowanie i inżynieria finansowa w handlu międzynarodowym: import Eksport
• Kompleksowa logistyka i inżynieria finansowania projektów inwestycyjnych.

Leasing dla firm i działalności gospodarczej ( Architektura i środowisko IT, środki produkcji i usług )

.: Twój biznes potrzebuje nowego sprzętu? Nie ważne czy to nowa linia produkcyjna, czy skomplikowana infrastruktura IT.
.: Zorganizujemy jego finansowanie za pośrednictwem korzystnego leasingu.

.: Leasing samochodów osobowych i dostawczych :. - Dla Twojej firmy – aut osobowych oraz do 3.5 T, w błyskawicznej procedurze uproszczonej. Minimum formalności i indywidualne warunki oferty.
• Decyzja leasingowa nawet w 5 minut
• Minimum formalności – decyzję możesz uzyskać nawet bez przedstawiania dokumentów finansowych i rejestrowych
• Finansowanie od 12 do 60 miesięcy
• Pierwsza opłata już od 1%

.: Leasing maszyn i urządzeń :. - Finansowanie szerokiego zakresu maszyn, urządzeń, linii technologicznych dla różnych branż. Oferta optymalnie dostosowana do potrzeb Twojej firmy.
• Decyzja nawet w 6 godzin
• Finansowanie od 12 do 72 miesięcy
• Pierwsza opłata już od 1%
• Minimum formalności – decyzję możesz uzyskać nawet bez przedstawiania dokumentów finansowych i rejestrowych
• Korzystne stawki i szeroki zakres ubezpieczenia majątkowego

Restrukturyzacje kredytowo - finansowe ( Indywidualne projekty finansowe )

Zaufaj naszemu doświadczeniu. Przedstaw nam swój pomysł, lub oczekiwania, a my powiemy Ci jak je zrealizować.
.: Jesteś kredytobiorcą :.
.: Masz problemy z obsługą finansowania?
.: Za wysokie raty i można je obniżyć ?
.: Chcesz restrukturyzować kilka kredytów w jednym banku aby obniżyć raty kredytowe ?
.: Zmieniła się struktura właścicielska Twojej firmy,zmieniasz profil działalności, chcesz spłacić wspólnika ?

.: Zgłoś się do nas - Zapraszamy do współpracy :.


Magento - Presta Shop
E-Commerce

E-Commerce na bazie Magento

W naszej ofecie znadziesz między innymi usługi tworzenia sklepów internetowych opartych na silniku Magento. Jest on najlepszym i najbardziej kompleksowym rozwiązaniem dla e-handlu.

E-Commerce na bazie Presta Shop

Kolejną naszą propozycją jest stworzenie Twojego sklepu internetowego na bazie oprogramowania Presta Shop. Nie ma znaczenia w jakiej działasz branży i na jaką skalę. Możesz rozwinąć swoją sprzedaż, przez potężny kanał dystrybucji, jakim jest Internet.

Integracje E-Commerce ( Magento - Presta Shop )

.: Portale aukcyjne ( Allegro, eBay, Amazon i inne indywidualne )
.: Integracje DropShiping ( Magazyny, dostawy, Płatności itp. )
.: Portale społecznościowe ( Facebook Twiter, Google +, Linkedin, Blog firmowy i inne )
.: Integracje ERP, SAP Busines One, Optima inne, ( magazyny, Płatności, Dostawy, Księgowość )
.: Integracje Globalna Platforma Handlowa EUopen

Prezentacja produktów E-Commerce

Efektownie zaprezentowane produkty przyciągają oko potencjalnych kupujących. Ich zainteresowanie z kolei, może łatwo przełożyć się na zwiększenie Twojej sprzedaży. Przygotujemy profesionalną graficzną prezentację Twoich prouktów. Nie stać Cię na to żeby wyglądały żle...

Dlaczego E-commere Magento & PrestaShop ?

Ponieważ to najlepsze rozwiązania dostępne na światowym rynku e-commerce. Zapewniają szeroką gamę dostosowań do wybranej branży, umożliwiając profesjonalną sprzedaż przez internet na światowym poziomie. Nie trać czasu na półśrodki. Wybierz kompleksowe i sprawdzone rozwiązanie w atrakcyjnej cenie.


Glob Agency    
ERP: SAP Business One

SAP Business One - Bazowe Funkcjonalności

.: FINANSE stały dostęp do bieżącego stanu finansowego Twojej firmy.
.: SPRZEDAŻ zarządzanie procesem sprzedaży od przygotowania oferty po wystawienie finalnej faktury.
.: SERWIS prowadząc serwis posprzedażowy masz stały wgląd w to, co dzieje się z Twoimi towarami
.: ZAKUPY planowanie wydatków i procesów zaopatrzeniowych w zasięgu ręki.
.: MAGAZYNY kontroluj stany magazynowe i cenniki swoich towarów
.: PRODUKCJA planuj dalsze działania

SAP Business One - Wielobranżowy

SAP Business One zaprojektowany został głównie z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach.
Z uwagi na szeroką gamę modułów i dostosowań jest to rozwiązanie właściwe dla wielu branż, takich jak:
.: Handel detaliczny i hurtowy (także e-commerce)
.: Produkcja
.: Zarządzanie nieruchomościami
.: Budowlana
.: Eventowa i marketingowa
.: Obsługa serwisowa
.: Przemysł metalowy
.: Kancelarie prawne

SAP Business One - Integracje i Hosting

SAP Business One ma możliwość integracji z innymi programami i systemami, przykładowo:
.: Microsoft Office
.: Systemy CRM
.: E-commerce (zarówno na silnikach Magento jak i Presta Shop)
.: Serwisy społecznościowe
.: Dostęp przez urządzenia mobilne

Dlaczego SAP Business One ?

.: Ponad 43 500 przedsiębiorstw wykorzystuje już rozwiązanie SAP Business One.
.: Wszystkie procesy tych firm, od zaopatrzenia aż po sprzedaż, obsługiwane są w jednym systemie.
.: Wiele z nich stało się liderami rynkowymi w swojej branży.
.: To może być przyszłość także Twojej firmy!


Glob Agency
Architektura i środowisko IT - Serwis - Ousourcing

Instalacje światłowodów wewnętrzne i zewnętrzne

Sprzęt i urządzenia, serwery, UPS, szafy, instalacje, routery

Konfiguracja routerów, serwerów i ich oprogramowania.

Wirtualne HV servery, aplikacje w chmurze


Glob Agency
Marketing - Studio Graficzne

Identyfikacja firmy

.:Tworzenie logo i znaków firmowych
.:Projektowanie wizytówek
.:Projekty graficzne materiałów reklamowych

Wirtualne materiały reklamowe

.:Reklamy internetowe
.:Banery i slidery
.:Newslettery
.:Materiały video

Strony www

.:projektowanie i wykonanie stron www
.:zakładanie sklepów internetowych
.:portale internetowe
.:blogi

Wirtualne kampanie reklamowe

.:Kampanie na Platformie Euopen
.:Kampanie w mediach społecznościowych (Facebook, Twiter)
.:Reklamy Google ADwords, Google+


Globalny Portal Autoryzacyjny GLOB AGENCY - Serwis IT, obsługa Platformy


Nie zdążyłeś przeczytać informacji na slajdach ? Chcesz wiedzieć więcej ?


Przedstawiamy poniżej prezentację bazowych funkcji i możliwości, (PDF -kliknij i pobierz):

Chcesz działać globalnie ? ... zrób to z nami !

Prezentacja: Platforma Handlowa EUopen


Globalna Platforma Handlowa Euopen. Zapytaj o szczegóły ...

Bardziej precyzyjnie zapytasz, otrzymasz bardziej szczegółowe odpowiedzi ...


OFERTA INWESTYCYJNA REWA / POLAND:

Działki budowlane nad morzem -REWA
Bez pośredników !

Nawiążemy współpracę z globalnym, lub narodowym operatorem zajmującym się sprzedażą nieruchomości, lub usług w zakresie pośrednictwa w sprzedaży, o uznanej renomie. Przygotujemy i przetłumaczymy oferty na dowolny język w uzgodnionej treści i formie, podpiszemy umowy pośrednictwa, prowizyjne, stałej współpracy w zakresie sprzedaży naszych nieruchomości.

    Okoliczne atrakcje i udogodnienia:
  • Widok niczym nie zasłonięty na morze, plażę i Zatokę Gdańską, doskonały widok na półwysep Helski, w tym Jastarnia, Chałupy, Hel.
  • Czysta plaża, otoczenie lasów, Mecheliński łąki w bezpośrednim sąsiedztwie, - Pierwsza linia zabudowy od strony morza, bez możliwości zmian.
  • Pływanie i Kursy windsurfingowe, kitesurfingowe latanie i kursy nauki latania na paralotniach, oraz doskonałe warunki żeglarskie.
  • Media: Prąd, Gaz, Kanalizacja, Woda bezpośrednio przyległe do działek
  • Kursujące autobusy : Gdynia, Lotnisko, Szkoły, Przychodnie, Centra handlowe
  • Powierzchnia całkowita działek: 19 097 m2, Minimalna działka budowlana: 1 200m2

Uzgodnienia szczegółowe do omówienia bezpośrednio z zainteresowanymi stronami, lub ich przedstawicielami. Oczekujemy i rozpatrujemy tylko poważne oferty, nie udzielamy żadnych informacji osobom anonimowym.
Wypłacamy prowizję za skuteczną sprzedaż, lub pozyskanie klienta. Read more...